lietuvių русский бел.мова english

Stary Zamek

obiekt historyczny

W Starym zamku do 2020 roku trwa remont.

Po raz pierwszy zamek drewniany został zbudowany w XI wieku. W XIII wieku Grodno weszło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1391 roku zamek był główną rezydencją księcia Witolda, który w 1398 roku zbudował kamienny gotycki zamek z pięcioma wieżami. Budynek ten w dużej mierze zachował się do dnia dzisiejszego.

W 1445 roku wielki książę litewski Kazimierz IV Jagielloński przyjmował tu ambasadora RP, który zaoferował mu koronę. Król Stefan Batory często przebywał tutaj, i tak naprawdę to sprawiło, że Grodno nieoficjalną stało się stolicą Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z inicjatywy króla w 1580 roku zamek został przebudowany w stylu renesansowym.

Od 1678 roku w zamku odbywa się każdy trzeci Sejm Rzeczy Pospolitej. Na początku XVIII wieku, w czasie wojny zamek został spalony i nigdy już nie miał dawnej wartości.

Więcej o Białorusi w trybie wizualnym od twórcy wideo Siarhiej Marozau na Instagram

Poznajmy się – to jest wolne od wiz Grodno!