lietuvių русский бел.мова english

Kołoża

obiekt historyczny

Cerkiew Świętych Borysa i Gleba została zbudowana na Kołoży przy ujściu rzeki Horodniczanki do Niemna przez księcia Wsiewołoda Dawidowicza. Jej patronowie Borys i Gleb byli równocześnie patronami jego dwóch synów.

Jest to jedna z najstarszych zachowanych prawosławnych świątyń w Europie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1138.

Od Kołoży w 1410 roku zjednoczone wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego wyruszyły na Grunwald.

Więcej o Białorusi w trybie wizualnym od twórcy wideo Siarhiej Marozau na Instagram

Poznajmy się – to jest wolne od wiz Grodno!