lietuvių русский бел.мова english

Getto w Grodnie

obiekt historyczny

Przed wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili 42% mieszkańców Grodna, będąc najliczniejszą grupą narodowościową na terenie miasta. W latach 1939–1941 miasto znajdowało się pod okupacją sowiecką, jednak w czerwcu 1941 po silnym bombardowaniu dzielnicy żydowskiej zostało zajęte przez wojska niemieckie. W tym samym miesiącu utworzono Judenrat, na czele którego stanął nauczyciel szkoły średniej "Tarbutu" Dawid Brawer. Żydom nakazano noszenie opasek z niebieską gwiazdą Dawida, później żółtych łat.

Getto żydowskie istniało w centrum Grodna w latach 1941–1943.

Poznajmy się – to jest wolne od wiz Grodno!