lietuvių русский бел.мова english

Kościół bernardynów

obiekt historyczny

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie - kościół bernardynów, wybudowany w latach 1602 - 1618. Jest to trójnawowa bazylika z półkoliście zamkniętym prezbiterium.

W kościele znajduje się cenny zespół 14 ołtarzy z XVIII wieku oraz stiukowe dekoracje w kaplicy MB Loretańskiej. W kościele znajduje się także klasycystyczna ambona, cenne kute kraty i tablica ku czci Elizy Orzeszkowej, która w 1894 roku zawarła tutaj związek małżeński.

W prawej nawie znajduje się słynący cudami obraz Matki Boskiej Messyńskiej z połowy XVII wieku, który pochodzi z kościoła brygidek w Grodnie.

Kościół ten wykazuje cechy stylistyczne łączące go z kolegiatą w Zamościu m.in. pilastry wnętrza, filar na osi chóru, bliźniacze okna, układ chóru, arkadowo-pilastrowy system elewacji.

Więcej o Białorusi w trybie wizualnym od twórcy wideo Siarhiej Marozau na Instagram

Poznajmy się – to jest wolne od wiz Grodno!