lietuvių русский бел.мова english

Historyczny Brześć

Z czym kojarzy się Brześć? Dla większości miasto jest związane z Twierdzą Brzeską. Pierwsza linia obrony Stalina przed Hitlerem w 1941 r.

Jednak Brześć to znacznie więcej niż wojskowa Twierdzą. To miejsce jest bardzo starożytne. W Brześciu jest wyjątkowe średniowieczne miasto. Archeolodzy znaleźli pod warstwą ziemi ulice i domy starożytnych Słowian z XIII wieku.

Nawet dawna nazwa miasta Brześć-Litewski mówi o jego chwalebnym starożytnym pochodzeniu i przynależności do historii Wielkiego Księstwa Litewskiego.