Białoruś Bez Wiz

Na Białorusi są 3 różne bezwizowe strefy

Dla każdej bezwizowej strefy obowiązują swoje reguły i nie wolno ich mieszać.
Wyjazd bez wizy do Grodna nie uprawnia do bezwizowego wyjazdu do Brześcia i odwrotnie!

Jak załatwić wyjazd bez wiz?

Bezviz.by – to unikatowy całodobowy turystyczny sklep internetowy.

Serwis działa bez przerw, bez świąt, w dzień i w nocy.
Wystarczy 5 minut przed komputerem aby otrzymać bezwizowe dokumenty.

Co lepiej wyrobić Bezwiz czy Wizę?

Bezwiz
nie dotyczy Mińska

Załatwisz w 5 minut przez Internet
Cena z ubezpieczeniem od 50 złotych

Ograniczony teren
Do 10 dni pobytu

Wiza
białoruska

Możliwość zobaczyć całą Białoruś
Można przebywać do 30 dni

Dużo papierologii
Koszty bez ubezpieczenia - ponad 100 złotych

Pobyt na Białorusi dłuższy za 5 dni wymaga meldowania się w policji. Przewinienie kara się grzywną 200
Nie dotyczy mieszkańców Krajów Bałtyckich - mają prawo pobytu bez meldowania się do 30 dni
P.S. Podróż na Białoruś musi być przyjemnością! Dla tego załatwiamy dokumenty na pobyt tylko do 5 dni (Kraje Bałtyckie - do 10)

Masz pytania?